تی شرت آستین کوتاهی که هیون در فرودگاه جیمپو پوشیده بود ، یه لباس اسپانسری به اسم Y-3 3-STRIPES TEE است

Y-3 3-STRIPES TEE 18.06.13