آپدیت وی.بو رسمی هیون جونگ

https://www.weibo.com/2792518661/Glu523RvS

KHJ Official Weibo - 18.06.12