تی شرت مشکی ای که هیون در فن میتینگ "دستم رو بگیر" پوشیده بود یه تی شرت اسپانسری به اسم Verynineflux IZRO X CHANGE است

(Verynineflux IZRO X CHANGE PIGMENT T-SHIRT BLACK 18.06.18 (1

(Verynineflux IZRO X CHANGE PIGMENT T-SHIRT BLACK 18.06.18 (2

(Verynineflux IZRO X CHANGE PIGMENT T-SHIRT BLACK 18.06.18 (3

(Verynineflux IZRO X CHANGE PIGMENT T-SHIRT BLACK 18.06.18 (4