شصت و چهارمین پیام هیون در وبسایت رسمی اش درباره لوگوی هنسیایی که خودش در عرض 2 دقیقه توی شب ، ساخته که شامل 3 قسمته :

H مخفف Henecia است که به همراه J اسم هیون جونگ (HJ) میشه و سومین علامت هم علامت موسیقی یا آهنگ است

(H (Henecia) + HJ (HyunJoong) + ♪ (Music

Henecia Company

(Henecia logo (1

(Henecia logo (2

(Henecia logo (3

(Henecia logo (4