آپدیت سایت هنسیای ژاپن با 2 کلیپ از خلاصه فن میتینگ های هیون در ماه ژوئن 2018 به مناسبت تولد و انتشار آلبومش به همراه اسکرین کپ هاش

https://henecia.jp/news/detail.php?nid=W1w/ml7tukU

Henecia JP 2018.07.18 (1) - hyunjoong860606.ir

Henecia JP 2018.07.18 (2) - hyunjoong860606.ir

Take my hand Digest Video Capture 18.07.18