آپدیت سایت تی وی نیور با کلیپی از تیزر سوم سریال "وقتی زمان متوقف شد" هیون جونگ به همراه اسکرین کپ هاش

(When Time Stopped Third Teaser 18.10.20 (1

(When Time Stopped Third Teaser 18.10.20 (2

(When Time Stopped Third Teaser 18.10.20 (3

When Time Stopped Third Teaser 18.10.20 - hyunjoong860606.ir