آپدیت وبسایت و یوتی و اف بی هیون جونگ با آهنگ آن بریکبل در تور هیز 2018 همراه با اسکرین کپ هاش

Screen Capture HAZE highlight 7 Last Dance

KHJ Official FB 18.08.07

KHJ Official Site 18.08.07

KHJ HAZE highlight 7 Last Dance - hyunjoong860606.ir