آپدیت اینستاگرام gunjitsumusic از تمرین آهنگ پلیز برای تور دستم رو بگیر هیون

gunjitsumusic Instag 18.08.16 ~ Please Rehearsal for TMH JP Tour - hyunjoong860606.ir