عکسهای سینگل جدید هیون به نام "منتظرم باش" در سایت های هنسیای ژاپن و دیسکاوری و team.enough

https://henecia.jp/news/detail.php?nid=64HraPJc1yA

http://www.discovery-n.co.jp

https://teamenough.myportfolio.com/kim-hyun-joong-wait-for-me

Wait for me jacket photo TypeA

Wait for me jacket photo TypeB

Wait for me jacket photo TypeC

Wait for me jacket photo TypeD