آپدیت اینستاگرام silvergunmusic با تمرین آهنگ آسترا برای تور ژاپنی دستم رو بگیر هیون

silvergunmusic Instag 18.08.28 ~ Astraea Rehearsal for TMH JP Tour - hyunjoong860606.ir