هفتمین سینگل هیون جونگ به نام Wait For Me

(ورژن اصلیش هنوز نیومده هر وقت اومد براتون میزارم)

Wait for me cover