عکسها و کلیپ های کامل پشت صحنه و عکسبرداری ام وی "منتظرم باش" هیون جونگ 

به همراه کلیپ های لیریک بقیه آهنگهای آلبوم منتظرم باش "Four Seasone ؛ Paradise ؛ So What"

من عاشق آهنگ  So What ام هیون خیلی قشنگ و باحال خونده

Full) Wait for me DVD Jacket Making - hyunjoong860606.ir)

Full) Wait for me DVD Music Video Making - hyunjoong860606.ir)

Kim Hyun Joong - Four Seasone Practice - hyunjoong860606.ir

Kim Hyun Joong - Paradise Practice - hyunjoong860606.ir

Kim Hyun Joong - So What? Practice - hyunjoong860606.ir

Wait for me Jacket Photography Making