فنکم و فن پیک های کنسرت هیون در شیزوکا برای تور ژاپنی 2018 اش به نام Together Takemyhand

Together TMH at Shizuoka 18.10.20&09.27 ~ Paradis - hyunjoong860606.ir

Together TMH at Shizuoka 18.10.20 ~ Stay here - hyunjoong860606.ir

Together TMH at Shizuoka 18.10.20 ~ Encore I can't erase you from my memory + Say Goodbye - hyunjoong860606.ir

Together Takemyhand at Shizuoka 18.10.20