سی دی و دی وی دی و فتوبوک های آلبوم NEW WAY هیون جونگ که شامل ورژن اصلی آلبوم (سی دی) 

و ام وی های Why و Four Seasons و پشت صحنه کامل ام وی New Way باکیفیت اصلی (دی وی دی) 

که منبعش یکی از فنهایی است که توی سایت خودش سی دی و دی وی دی و فتوبوک خودش رو گذاشته بوده 

پس لطفا جایی پخشش نکنید مگر با ذکر منبع

NEW WAY CD, DVD and Photobook