آپدیت اینستاگرام gunjitsumusic از تمرین آهنگ Wake Me Up برای تور ژاپنی "دستم رو بگیر" هیون

gunjitsumusic Instag 18.08.01 ~ Wake Me Up Rehearsal for TMH JP Tour - hyunjoong860606.ir