کلیپ مصاحبه اختصاصی با هیون برای سریال "وقتی زمان متوقف شد" 

با زیرنویس انگلیسی و کیفیت اچ دی همراه با اسکرین کپ هاش

VikiIntv1

VikiIntv2

VikiIntv3

VikiIntv4

VikiIntv5

VikiIntv6

HD Eng Sub] When Time Stopped Exclusive Interview - hyunjoong860606.ir]