4 تا آهنگ جداگانه آلبوم به همراه ورژن بیصدای آهنگ بیوتی بیوتی و همینطور ورژن کاملش توی یه فایلاین ورژن کاملش

Download  41.04 MB
 
اینا هم 5 تا آهنگش بطور جداگانه

HIS HABIT

Download  9.04 MB

Beauty Beauty

Download  7.78 MB

Nothing on You

Download  8.54 MB

What I Want To Say

Download  8.73 MB

(.Beauty Beauty (inst

Download  7.78 MB

مطالب مرتبط: