اینم مصاحبه "به ستاره ها می برمت" هیون توی تلویزیون چین با زیرنویس انگلیسیDownload 73.1 MB
 
مصاحبه بائه یونگ جون هم در ادامه ......

ویدئویی از صحبت بائه یونگ جون درباره هیون از یه شبکه چینی
بائه یونگ جون درباره هیون گفته وقتی برای اولین بار هم دیگه رو دیدیم خیلی در مورد هم نمیدونستیم
ولی میگه من باهاش احساس صمیمیت خاصی داشتم و هیون بهش گفته بوده بیا با خوشحالی با همدیگه کار کنیم
و این اتفاق افتاد چون با این فکر که بتونیم کنار هم و با هم شاد باشیم ، با خوشحالی و شادی با هم دیگه کار کردیمDownload 8.79 MB


مطالب مرتبط: