امروز قرار بود هیون به پکن برای کنسرت تور جهانیش بره که کنسل شد و

توی ویبو امروز توی پستش 3 تا عکس گذاشته

ادامه ......


مطالب مرتبط: