یاهوو اعلام کرده عنوان بهترین مرد کره به هیون جونگ داده شد

یاهوو به اشتباه خودش اعتراف کرده و عنوان بهترین مرد کره رو به جای عنوان بالاترین سرچ یاهوو

به هیون بعنوان برنده داد و همینطور از هنسیاها و فن ها که بخاطر این اتفاق ناراحت و عصبی شده

بودن و خوشحالیشون از بین رفته بوده ، عذرخواهی کرد. و هیون هم به دلیل ناشناخته ای نتونست توی

روز 8 دسامبر بیاد و هیچ خبری هم ، از کمپ اش که توی آمریکا برای کار داوطلبانه خیریه رفته بود ،

بخاطر این خبر درز نکرده و هیچ حرفی هم از طرف هیون بخاطر این تغییر عنوان تا الان صورت نگرفته.

و گفتن همه منتظر آلبوم جدید و کارای بعدی هیون باشن.


مطالب مرتبط: