بچه ها این رای گیری هم یادتون نره کشیدم بالا تا راحت تر بتونید رای بدید و هیون هنوز هم اوله

توی این مرحله هم هر 24 ساعت یکبار میتونید دوباره رای بدید از بین این 8 تا سریال فقط به یکی

میشه رای داد و این رای گیری تا 20 روز دیگه ادامه داره الانم سریال دوران احساسات

کیم هیون جونگ با 38.02 درصد رتبه اول رو داره و تو از ستاره ها اومدی کیم سو هیون با 16 درصد رتبه دوم

و سریال 3 روز یوچان با 12.7 درصد نفر سومه هر کی ف.ی.لت.رش.کن داره بره و به هیون رای بده

http://www.koreandrama.org/?p=38086


مطالب مرتبط: