هیون تو چارت اوریکون بعنوان خواننده سولو از 9 دسامبر 2013 تا 7 دسامبر 2014

یعنی حدود یکسال توی جدول رده بندی نفر اول بوده


مطالب مرتبط: