هیون تو چارت ویکلی از 8 تا 4 دسامبر امسال برای تقاضای فروش دی وی دی

تور جهانی اش توی سئول نفر سوم تو رده بندی شده


مطالب مرتبط: