به تمام هنسیاها تبریک میگم هیون با 93 درصد توی رای گیری بین دوران احساسات با

تیرانداز چوسان برنده شد.فایتینگ هیون جونگ و هنسیاها. بچه ها به قسمت vote تو سایت برید

و به بقیه رای گیری ها ، رای بدید تا هیون بتونه توشون اول بشه


مطالب مرتبط: