3 تا رای گیری دیگه از هیون و سریال دوران احساسات اومده

که هر 3 تا سایت نیاز به فیلی نداره. هنسیاها برید به هیون رای بدید

The Best Korean Drama of 2014

http://pollboy.com/the-best-korean-drama-of-2014-photo-poll

این رای گیری مربوط به بهترین دارمای کره ای توی سال 2014 است

و الان دوران احساسات با 70 درصد نفر اوله

بقیه رای گیری ها در ادامه .......

Most Handsome Korean Pop Idol

http://pollboy.com/most-handsome-korean-pop-idol-photo-poll

این رای گیری مربوط به خوشتیپ ترین آیدول کره ایه و هیون با 92.5 درصد الان نفر اوله

Korean Stars Popularity Ranking

http://kpopdrama.info/kstar_en.html

این رای گیری هم برای بیشترین محبوبیت و معروفیت ستاره ها و گروه های کره ایه


مطالب مرتبط: