هیون دیشب توی جکسال دیده شده

 

ماجرا از این قراره که یه دختری با دوستش توی جکسال بودن و داشتن بهم میگفتن هیون جونگ عمرا 

الان به کره برگرده و به جکسال بیاد و یهو سر چرخوندن و یه مرد خوشتیپ قدبلند که کلاه کپشو تا

روی صورتش پایین کشیده بوده جلوشون ظاهر شده بهش نگاه کردن و گفتن این موقع چنین آدم

خوشتیپی اینجا چیکار داره و وقتی خوب دقیق شدن حس کردن هیون جونگه و یهو باهم دیگه گفتن

خودشه و دنبال کاغذ برای امضا گشتن و وقتی دیدنش که پیشش برن ، هیون سرش پایین بوده

و داشته با موبایلش کار میکرده بعدا پیش رفتن و باهاش دست دادن و ازش امضا گرفتن


مطالب مرتبط: