7 تا سلبریتی کره با خونه های چند میلیون دلاری که هیون جزو اوناست

که خونش توی محله چونگدام دونگ است و قیمت خونش بیش از 2 میلیون دلاره

خب همسلی من پولدار تشریف داره دلتون بسوزه


مطالب مرتبط: