آپدیت سایت ها و شبکه های اجتماعی هیون با ویدئو تیزر تور جهانی 2018 هیون در سئول به نام هیز

[Video] Kim Hyun Joong Official Line Blog Update [2017.11.21]

HYUN-JOONG.COM 2017.11.21

Kim Hyun Joong Official Fan Club Japan HENECIA JAPAN 2017.11.21

[Video] Kim Hyun Joong You.tube Update [2017.11.21]

[Instagram] hyunjoong860606 Instagram Update [2017.11.21]

[Video] Kim Hyun Joong Official FB Update [2017.11.21]

[Video] Kim Hyun Joong Official We.ibo Update [2017.11.21]