آپدیت سایت و یوتی و اف بی رسمی هیون با ویدئو انکور در تور هیز 2018 به همراه اسکرین کپ هاش

http://www.hyun-joong.com/video.asp?idx=82936&Ccode=0

KHJ Official FB 18.07.10

Screen Capture HAZE highlight 6 Encore

KHJ HAZE highlight 6 Encore - hyunjoong860606.ir