آپدیت اف بی رسمی کی ایست و سایت تی وی نیور با عکس و کلیپی از شرح کاراکترهای سریال "وقتی زمان متوقف شد" هیون همراه با اسکرین کپ هاش

https://www.facebook.com/keyeastofficial/posts/1919183208168900

(KEYEAST Official FB 18.10.15 (1

(KEYEAST Official FB 18.10.15 (2

(Screencap from character description (1

(Screencap from character description (2

(Screencap from character description (3

(Screencap from character description (4

(Screencap from character description (5

(Screencap from character description (6

Making] character description of actors 18.10.17 - hyunjoong860606.ir]