آپدیت اف بی رسمی کی ایست و سایت تی وی نیور با تیرز دوم سریال "وقتی زمان متوقف شد" هیون جونگ به همراه اسکرین کپ هاش

(WTS Second Teaser (1

(WTS Second Teaser (2

(WTS Second Teaser (3

(WTS Second Teaser (4

When Time Stopped Second Teaser 18.10.18
When Time Stopped Second Teaser 18.10.18 - hyunjoong860606.ir