فراغت هیون از دوره کاراموزی اش توی ارتش توی 18 ژوئن

هیون مرحله مقدماتی سربازی اش رو توی 18 ژوئن تمام کرد و به مدت 20 ماه (به شمسی تا بهمن سال دیگه)

قراره توی پست پاسداری یا گشت زنی لب مرز توی جنوبی ترین مرز کره جنوبی یعنی شهر پاژو

بقیه سربازی اش رو انجام بده و 19 ژوئن به پاژو اعزام شده

ادامه ..............

 

اینم نقشه کشور کره جنوبی و توشم شهر پاژو و محل پادگان مشخص شده و فاصله اش با سئول معلومه

 

اینم عکسایی از پادگان پاژو (محلی که هیون توش اعزام شده)


مطالب مرتبط: