شهادت پیامبر و امام حسن و امام صادق رو به همتون تسلیت میگم

مارو توی عزاداریاتون فراموش نکنید

با پشت صحنه قسمت ششم دوران احساسات در خدمتتونم تو این قسمت پشت صحنه

ب.و.س.ه جونگ ته و اوک ریون توی بیمارستانه (زیاد دلتونو خوش نکنید پشت صحنش هیچی نداره

حتی از خود همون صحنه هم کمتره پس بیخود فکر نکنید چی گیرتون اومده اگه چیزی بود خودم نمیذاشتم)

Part 1

Download 22.6 MB 

Part 2

Download 51.4 MB


مطالب مرتبط: