بچه ها ورژن کاملی از فنکم های دوران احساسات از اولین فیلمبرداری تا آخرین فیلمبرداری دوران احساسات
12 تا فنکم از سایت آپ2 کیم هیون جونگ است اولیش تو صفحه اول میذارم بقیه در ادامه مطلبه


Shooting at Maseok 2013.11.28Download 29.4 MBDownload 31.9 MB

بقیه در ادامه ........
Shooting at Wuxi 2013.11.30Download 26.2 MB

Shooting at Yeongwol 2013.12.03Download 31.1 MB

Shooting at Inchoen 2014.01.08Download 25.8 MB

Shooting at Yongin 2014.03.23Download 10.5 MB

Shooting at Suwon 2014.03.24Download 15.7 MBDownload 26 MB

Shooting at Seodaemun Prison 2014.04.03Download 21.3 MB

Shooting at Namyangju last scene 2014.04.03Download 18 MBDownload 22.4 MBDownload 44.5 MB

فنکمی از تمرین نهایی هیون با چو ایل وا توی اول آوریلDownload 21.7 MB

یه فنکم و عکس از آخرین فیلمبرداری هیون برای دوران احساسات
خیلی هیون توش خسته و خواب آلوده هی خمیازه میکشهDownload 14.7 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری امروز هیون تو اینچئون و یئوجوDownload  28.4 MB
 
بقیه در ادامه .......
 
فنکمی از فیلمبرداری امروز هیون تو یونگینDownload  15.2 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری دیروز هیون توی اینچئونDownload  17.8 MB
 
دو تا فنکم از فیلمبرداری قسمت 21 هیونDownload  42.7 MBDownload  43.1 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری هیون تو اینچئون برای قسمت 22 دوران احساساتDownload  18.6 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری دیروز هیون توی یئوجوDownload  18.9 MB
 
سه تا فنکم از فیلمبرداری هیون توی یونگین و اینچئون

Shooting in IcheonDownload  9.25 MB

Shooting in YonginDownload  25.8 MB

Saying HelloDownload  6.98 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری امروز هیون توی اینچئونDownload  31.2 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری امروز هیون تو اینچئونDownload  14.4 MB
 
فنکمی از لانا هیون اچ جی برای فیلمبرداری هیون توی 24 مارچDownload  56.9 MB

 
فنکمی از فیلمبرداری امروز هیونDownload  31.2 MB
 
فنکم و فن پیکی از هیون برای فیلمبرداری توی آن هئون گونگDownload  22.4 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری امروز هیون توی آن هئون گونگDownload  14.2 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری امروز هیون تو آن هئون گونگ و یونگینDownload  28.5 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری دیروز هیون تو آن هئون گونگDownload  20 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری دیروز هیون توی آن هیون گونگ و یونگینDownload  29.7 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری هیون توی پارک هیووئونDownload  33.2 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری توی سوونDownload  15.9 MB
 
2 تا فنکم از فیلمبردای هیون توی روز 16 مارسDownload  33.6 MBDownload  43.2 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری هیون تو ایکسانDownload  28.3 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری دوران احساسات توی روز 17 مارسDownload  15.2 MB
 
فنکمی از فیلمبرداری هیون تو ایکسانDownload  28.3 MB
 
فنکمی از هیون برای فیلمبرداری توی ایکسانDownload  59.2 MB
 
فنکمی از هیون برای فیلمبرداری تو ایکسان که الان در حال پخش توی قسمت 17 است
هیون دزد شده انگار از بالا پشت بوم بالا رفتهDownload  32.8 MB
 
اینم فیلمبرداری هیون تو یونگینDownload  35.6 MB
 
اینم دو تا فنکم از هیون
یکی توی یونگینه و یکی توی سوون مربوط به فیلمبرداری قسمت 16

Shooting in SuwonDownload  39.6 MB

Shooting in YonginDownload  36.8 MB
 
فنکم باحالی از هیون در حال استراحت و جنگیدن 
از اون خنده دارتر بالا رفتنش از پله هاست خیلی خنده داره Download  37.3 MB

مطالب مرتبط: