پست با 2 فنکم صحبت هیون در ادامه آپدیت شد.

عکسها و کلیپ های فن میتینگ روز اول دسامبر هیون در سئول برای تور جهانی اش

Talk

Download   23 MB

Download   61.1 MB

Download   17 MB

Handshake session

Download   32.6 MB

Send Off

Download   3.02 MB

Fanpics

Download   31.3 MB